Terma & Syarat

PENAFIAN DAN PEMBATASAN LIABILITI SEBAGAI BateriSatuMalaysia.com WEB SITES

BateriSatuMalaysia.com LAMAN WEB DAN BAHAN-BAHAN ADALAH ADALAH ADALAH ADALAH-ADALAH-. BateriSatuMalaysia.com MEMBUAT PERWAKILAN ATAU JAMINAN, SESUAI TERSIRAT ATAU TERSIRAT, SEMUA JENIS DENGAN MENGHORMATI SITUS BateriSatuMalaysia.com, OPERASI MEREKA, KANDUNGAN, MAKLUMAT, BAHAN. BateriSatuMalaysia.com. TERSIRAT MENERBITKAN SEMUA JAMINAN, TERSIRAT ATAU TERSIRAT, SEMUA JENIS DENGAN MENGHORMATI SITUS ATAU PENGGUNAAN MEREKA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEBAKARAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. ANDA BERSETUJU BAHAWA BateriSatuMalaysia.com, PARA PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU PERWAKILAN LAIN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KEROSAKAN YANG BERLAKU DARIPADA OPERASI, KANDUNGAN ATAU PENGGUNAAN SITUS BateriSatuMalaysia.com. ANDA BERSETUJU BAHAWA HADIR LIABILITI INI ADALAH KOMPREHENSIF DAN MENGGUNAKAN KEPADA SEMUA KEROSAKAN SEBARANG JENIS, TERMASUK TANPA HAD BAWANG TANPA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KOMPENSATOR, KHAS, KHUSUS, PUNITIF DAN AKIBAT KERUGIAN.


PENAFIAN DAN PEMBATASAN LIABILITI SEBAGAI PRODUK YANG DIJUAL

Semua produk BateriSatuMalaysia.com dijamin terhadap cacat selama 30 hari dari tarikh invois. KECUALI SEHINGGA DINYATAKAN DINYATAKAN DI SINI, BateriSatuMalaysia.com MEMBUAT PERWAKILAN ATAU WARANTI, SAMA ADA ATAU TERSIRAT, SEMUA JENIS DENGAN MENGENAI PRODUK YANG DIJUAL DI BATANG BateriSatuMalaysia.com. KECUALI SEHINGGA DINYATAKAN DINYATAKAN DI SINI, BateriSatuMalaysia.com MENERBITKAN SESUAI SEMUA JAMINAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, SEMUA JENIS BERHENTI KEPADA PRODUK YANG DIJUAL PADA LAMAN INI, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. ANDA BERSETUJU BAHAWA LIABILITI MAKLUMAN TANPA DAN EKSKLUSIF BateriSatuMalaysia.com. TINDAKAN DARI SATU PRODUK YANG DIJUAL PADA BATERIA BateriSatuMalaysia.com AKAN HARGA PRODUK TERPADU. DALAM NO EVENT BateriSatuMalaysia.com, PARA PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA DAN PERWAKILAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KEROSAKAN KHAS, TIDAK LANGSUNG, BERBAHAGIA, ATAU PUNITIF YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK YANG DIJUAL.


POLISI RALAT MENJUAL

Sekiranya kami menerima pesanan dengan harga yang salah disebabkan kesilapan atau kesilapan tipografi dalam maklumat harga, BateriSatuMalaysia.com berhak membatalkan sebarang pesanan yang diletakkan untuk item yang disenaraikan. BateriSatuMalaysia.com berhak untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan tersebut sama ada pesanan telah disahkan dan kad kredit anda dikenakan. Sekiranya kad kredit anda telah dicaj untuk pembelian dan pesanan anda dibatalkan, BateriSatuMalaysia.com akan segera mengeluarkan kredit kepada kad kredit yang digunakan dalam perintah untuk jumlah yang dikenakan.


PENERIMAAN DASAR PERINTAH

Anda menerima pengesahan pesanan dari BateriSatuMalaysia.com tidak menandakan penerimaan kami pesanan anda. BateriSatuMalaysia.com berhak pada bila-bila masa selepas menerima pengesahan pesanan anda untuk menerima atau menolak pesanan anda untuk apa-apa sebab. Sekiranya produk yang diperintahkan anda disusun semula, BateriSatuMalaysia.com berhak pada bila-bila masa selepas menerima pengesahan pesanan anda, tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda, untuk membekalkan kurang daripada kuantiti yang anda pesan dari mana-mana item. Perintah tertentu yang diletakkan mesti mendapat pra-kelulusan dengan kaedah pembayaran yang boleh diterima, seperti yang ditetapkan oleh jabatan bil kami. Kami mungkin memerlukan pengesahan tambahan atau maklumat sebelum memproses dan menghantar sebarang pesanan.


PENERIMAAN PENERIMAAN PENYERAHAN YANG DIPERLUKAN

E-mel pengesahan dihantar kepada anda sebagai pembeli sebaik sahaja pesanan anda diletakkan. Saya bersetuju untuk memeriksa bahawa butiran alamat yang disediakan di e-mel ini adalah betul dalam 30 minit Menetapkan perintah itu dan memberitahu kami tentang sebarang kesilapan. Setelah masa ini telah berlalu, kami akan mempertimbangkan pesanan Anda dan maklumat terperinci telah dimasukkan ke dalam sistem kami dengan betul. Anda bersetuju bahawa jika alamat yang salah dimasukkan dan penghantaran dikembalikan oleh pembawa yang dipilih maka kos penghantaran dan juga kos kembali yang dikenakan oleh pembawa yang dipilih akan dilindungi oleh anda sebagai pembeli dan anda bersetuju bahawa ini berlaku boleh ditolak dari apa-apa bayaran balik yang mungkin kena dibayar sekiranya saya membuat keputusan untuk membatalkan perintah itu atau membuat perintah itu dihantar semula. Sila ambil perhatian bahawa ini akan terpakai walaupun pesanan anda diletakkan melalui Paypal Express Checkout, adalah tanggungjawab anda untuk mengesahkan bahawa alamat itu betul dari semua medium termasuk pesanan yang ditempatkan melalui telefon.


CARA BAYARAN

Kad Kredit - Kami menerima kad kredit utama termasuk, Visa, dan MasterCard, Tiada bayaran tambahan untuk menggunakan kad kredit anda untuk membuat pembelian dengan BateriSatuMalaysia.com. Sila pastikan untuk memberikan alamat bil dan nombor telefon anda yang tepat-alamat dan nombor telefon bank kad kredit anda pada file untuk anda. Maklumat yang salah boleh menyebabkan keterlambatan dalam memproses pesanan anda. Kad kredit anda akan dibilkan apabila meletakkan pesanan anda untuk menempah sebarang produk yang anda boleh memesan. Jika anda lebih suka anda boleh memanggil kami dengan nombor kad kredit anda dan mengambil pembayaran sebaik sahaja dihantar tetapi ini akan mengambil keutamaan kedua kepada pelanggan yang mempunyai prabayar pesanan mereka.

Pesanan Wang, Pemeriksa Tunai, Cek Syarikat, & Cawang Peribadi BateriSatuMalaysia.com menerima pesanan wang, cek juruwang, cek peribadi, dan cek syarikat dalam Dolar CAD sahaja. Pesanan diproses semasa menerima pesanan wang atau juruwang? cek s. Untuk cek peribadi dan syarikat, sila berikan sehingga 10 hari perbankan selepas penerimaan untuk pelepasan dana sebelum pesanan diproses. BateriSatuMalaysia.com tidak dapat menjamin ketersediaan produk oleh dana masa yang jelas atau pembayaran diterima. Kami akan mengenakan bayaran sebanyak $ 25 pada semua cek yang dikembalikan. Sila lihat arahan penuh di bawah tentang bagaimana untuk membayar menggunakan salah satu daripada kaedah ini.


JAMINAN KESELAMATAN

Membeli-belah dalam talian di BateriSatuMalaysia.com selamat dan terjamin. Tiada pelanggan kami yang pernah melaporkan kegunaan kad kredit mereka sebagai hasil berbelanja dengan kami. Malah, kerana teknologi penyulitan SSL (lapisan soket selamat) kami selamat, membeli-belah dalam talian dengan kami lebih selamat daripada menggunakan kad kredit anda di kedai biasa atau restoran. Perisian pelayan selamat kami menyulitkan semua maklumat yang anda berikan, memastikan bahawa urus niaga anda dengan kami tetap peribadi dan terjamin. Setiap pembelian yang anda buat di BateriSatuMalaysia.com disokong oleh jaminan keselamatan kami - jika terdapat penggunaan kad kredit anda yang tidak sah akibat pembelian anda dengan kami, memberitahu syarikat kad kredit anda mengikut peraturan dan prosedurnya. Jika, tanpa salah anda sendiri, pembekal kad kredit menemui penipuan kad kredit tetapi tidak sepenuhnya mengetepikan liabiliti anda, BateriSatuMalaysia.com akan membayar balik kepada anda untuk liabiliti yang tinggal sehingga maksimum $ 50.00. Jaminan ini terpakai untuk pembelian kad kredit yang dibuat menggunakan pelayan selamat BateriSatuMalaysia.com. Tambahan pula, anda boleh yakin bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah peribadi. Kami tidak menjual, menyewa atau berkongsi maklumat mengenai pelanggan kami.


TENTANG "COOKIES"

"Cookies" adalah kepingan kecil maklumat yang disimpan oleh pelayar anda pada cakera keras komputer anda. Kuki kami tidak mengandungi apa-apa maklumat pengenal diri, tetapi ia membolehkan kami menyediakan ciri-ciri seperti menyimpan item dalam keranjang belanja anda antara lawatan. Kebanyakan penyemak imbas web secara automatik menerima kuki, tetapi anda boleh menetapkan semula tetapan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walaupun tanpa kuki, anda masih boleh menggunakan sebahagian besar ciri di stor kami, tetapi anda tidak akan dapat menambah item ke troli atau membuat pesanan di dalam talian.


NOTIS COPYRIGHT AND TRADEMARK

Maklumat dan bahan yang terdapat di laman web BateriSatuMalaysia.com, seperti grafik, imej, logo, teks dan kandungan penduduk lain (secara kolektif, "Kandungan laman web BateriSatuMalaysia.com") dilindungi di bawah kedua-duanya: Kanada, Amerika Syarikat dan hak cipta asing , tanda niaga dan undang-undang lain dan hak proprietari. Kandungan laman web BateriSatuMalaysia.com adalah milik BateriSatuMalaysia.com, vendor atau pembekal kandungannya.

Anda boleh mengakses dan melihat satu salinan kandungan laman web BateriSatuMalaysia.com yang Anda dibenarkan untuk mengakses semata-mata untuk penggunaan Anda sendiri. Tiada bahan dari laman web ini boleh disalin, diterbitkan, diterbitkan semula, dimuat turun, dimuat naik, diposkan, diedarkan atau dihantar dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis daripada BateriSatuMalaysia.com atau pemilik hak cipta yang berkenaan. Penggunaan laman web BateriSatuMalaysia.com yang tidak dibenarkan boleh melanggar hak cipta, cap dagang dan undang-undang Kanada atau antarabangsa atau hak proprietari yang tidak dibenarkan. Semua hak cipta, tanda dagangan atau notis proprietari lain yang terkandung dalam kandungan laman web BateriSatuMalaysia.com yang asal atau sebarang salinan kandungan laman web BateriSatuMalaysia.com itu mesti disimpan. Penggunaan laman web BateriSatuMataysia.com di laman web lain atau dalam persekitaran komputer berangkaian untuk sebarang tujuan dilarang sama sekali. Kebenaran untuk semua kegunaan kandungan laman web BateriSatuMalaysia.com selain dari yang tertulis dalam Terma dan Syarat, termasuk tetapi tidak terhad kepada menghasilkan dan mengagihkan banyak salinan kandungan laman web BateriSatuMalaysia.com, atau menghubungkan ke mana-mana laman di laman web ini selain daripada BateriSatuMalaysia. laman utama (https://www.BateriSatuMalaysia.com), mesti diperoleh secara bertulis daripada BateriSatuMalaysia.com.

Semua cap dagangan, tanda perkhidmatan, logo dan nama dagang, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, yang boleh didapati di laman web BateriSatuMalaysia.com adalah milik BateriSatuMalaysia.com atau kepada syarikat lain. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, memuat turun atau menggunakan apa-apa cap dagang, cap perkhidmatan, logo atau nama dagang itu tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik atau pemberi lesen yang berkenaan.
Sila ambil perhatian bahawa beberapa bateri lanjutan dibekalkan dengan penutup belakang yang dilanjutkan. (Ini biasanya akan dinyatakan dalam keterangan) Ini membolehkan peranti anda memasang bateri yang lebih besar dan dengan itu mempunyai kapasiti yang lebih besar. Perlu diketahui bahawa ini mungkin menjejaskan fitment ke dalam mana-mana kes atau pemegang yang mungkin anda miliki.


CATATAN:

Nama jenama / tanda niaga / nama perdagangan dinyatakan adalah sifat berdaftar pemilik masing-masing dan bateri kami direka untuk menjadi pengganti generik untuk produk asal.
Juga: Semua nama produk, logo, dan jenama adalah milik pemilik masing-masing. Semua nama syarikat, produk dan perkhidmatan yang digunakan dalam laman web ini hanya untuk tujuan pengenalan. Penggunaan nama, logo, dan jenama ini tidak menunjukkan pengesahan.

SSL CertificateSecured by PayPal

Pilih salah satu laman web kami:

Bahasa Inggeris   Bahasa Perancis   Orang Norway   Bahasa Hungary   Sepanyol   Bahasa Itali   Belanda   Portugis   Bahasa Denmark   Orang Jepun   Orang Thai   Orang Malaysia   Orang Korea   Bahasa Poland   Bahasa Sweden   Bahasa Jerman